icon-linkedin icon-facebook
MENU

Payrolling

Bij payrolling zal United Career een deel van uw Personeelszaken overnemen.
De selectie van medewerkers zal door u zelf plaatsvinden. United Career zal optreden als werkgever en neemt hiermee de lasten van u over.

Daarnaast verzorgen wij alle administratieve handelingen. Wij zorgen voor alle contacten met de instanties die zich in Nederland bezighouden met de arbeidsmarkt, zoals de Belastingdienst en de Arbodienst.

Deze administratieve handelingen laten wij over aan onze specialisten. United Career heeft een bewuste keuze gemaakt administratieve zaken strikt gescheiden te houden van onze commerciŽle arbeidsbemiddeling.

Voordelen payroll services:

 • u betaalt geen loon in geval van ziekte;
 • u hoeft niet aangesloten te zijn bij een Arbo-dienst;
 • u hoeft geen afdrachten te doen aan de belastingdienst;
 • u hoeft geen afdrachten te doen aan CAO-fondsen;
 • u heeft geen verplichtingen inzake de Wet Poortwachter;
 • United Career bewaakt de contracten van uw flexwerker.

Payrolling gaat om de volgende handelingen:

 • het opstellen en beheren van arbeidscontracten;
 • de salaris- en pensioenadministratie;
 • het verstrekken van een periodieke loonspecificatie en jaaropgave;
 • het inhouden en afdragen van werkgeverslasten;
 • het aan- en afmelden bij uitvoeringsinstanties (o.a. UWV, zorgverzekeraar en belastingdienst);
 • het ziek- en hersteld melden;
 • de ziektebegeleiding volgens de wet verbetering Poortwachter;
 • het inschakelen van de Arbodienst.