icon-linkedin icon-facebook
MENU

Opdrachtgevers

Kennismaking

Alvorens wij aan de slag gaan met uw specifieke vraag zullen wij in eerste instantie een kennismakingsgesprek plannen waarbij alle facetten aan bod zullen komen die voor u van toepassing zijn. Immers bent u als opdrachtgever ons vertrekpunt. Tijdens het gesprek maakt onze consultant een inventarisatie en zal deze de haalbaarheid aangeven van uw specifieke vraagstelling. Vervolgens maakt de consultant een plan van aanpak.

Aanpak en werkwijze

Onze consultant zal met u als opdrachtgever een inventarisatie maken van de vraagstelling heeft deze betrekking op het inzetten van tijdelijke krachten uitzenden, detacheren, W&S, opleidingen of payrolling. Hij of zij zal u duidelijk de dienstverlening toelichten die voor u zo belangrijk is. De consultant pakt de zaken eruit waar uw voorkeur naar uitgaat en zal u niet vermoeien met stapels foldermateriaal. De gemaakte afspraken zullen schriftelijk worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

Uitzenden, Detacheren, Werving & Selectie

United Career stelt aan de hand van de gestelde criteria een functieprofiel op en deze zal schriftelijk worden opgesteld en na goedkeuring gepresenteerd worden aan potentiële kandidaten of publicatie op het internet.

Searchen van kandidaten

United Career heeft diverse instrumenten beschikbaar voor het benaderen van potentiële kandidaten.

Onze wervingsinstrumenten zijn

  • eigen website en website van onze gelinkte partners
  • diverse Jobboards
  • onze netwerken (Linkedin)
  • onze bedrijfsnetwerken

Search instrumenten

  • eigen database
  • externe database partners
  • persoonlijke database recruiters
  • commercieel Netwerk/vacaturebanken, jobboards

Selectie kandidaten

Kandidaten die door United Career zijn geselecteerd zullen op verzoek een intakegesprek volgen bij de desbetreffende consultant die de aanvraag in behandeling heeft genomen. Deze zal alle aspecten van het CV bespreken die van toepassing zijn op de geboden vacature. United Career zal minimaal 2 referenties opvragen bij voorgaande opdrachtgevers en zal eventuele getuigschriften en diploma´s verifiëren.

Voorstellen van de geselecteerde kandidaten

Kandidaten die voldoen aan de gestelde functie eisen zullen met een uigebreide toelichting anoniem worden voorgesteld aan de opdrachtgever. Heeft u als opdrachtgever interesse in de aangeboden kandidaat dan kunt u contact opnemen met de behandelende consultant voor het maken van een eerste kennismakingsgesprek. Hiermee aanvaard u onze Algemene Voorwaarden.

Begeleiding bemiddelingprocedure/arbeidsovereenkomst

Tijdens de gehele selectieprocedure tot aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst zal de kandidaat door United Career worden begeleid. Er zal na 3 maanden een evaluatie plaatsvinden met opdrachtgever en kandidaat. United Career streeft ernaar een zo goed mogelijk werkklimaat te genereren voor opdrachtgever en kandidaat voor een lange periode.

Wilt u een vacature bij ons aanmelden? Klik hier.